söndag 21 juni 2015

Mönster till tåsockor med nagellack


Här kommer det andra mönstret som efterfrågats:

TÅSOCKOR MED NAGELLACK



A) Lägg upp 72 maskor med stickor 2,5 och fördela på 4 strumpstickor. Sticka vartannat varv avigt och vartannat varv rätt i 7 varv, börja med ett avigt varv.

B) Sticka ribbstickning *3r, 1a* till dess att arbetet mäter 8 cm.

C) Minska 8 maskor jämnt fördelade på varvet. Det är nu sammanlagt 64 maskor, 16 m /sticka. Sticka slätstickning tills skaftet är 15 cm.

D) Höger socka: markera hälen genom att sticka in en lös hältråd över alla 32 maskor på #1 och #2.
    Vänster socka: på vänster socka stickas hältråden över alla 32 maskor på #3 och #4. Se upp så du inte får 2 högerfötter.

E) Höger socka: gå tillbaka till #1 och fortsätt sticka foten i slätstickning tills foten mäter 14 cm från hälens markeringstråd.
    Vänster socka: gå tillbaka till #3 och fortsätt sticka foten i slätstickning tills foten mäter 14 cm från hälens markeringstråd.


F) Sätt av maskor för lilltån: De sista 5 m på #2 sätts på en säkerhetsnål, de 6 första m på #3 sätts på en säkerhetsnål. Under nästa varv läggs 6 nya m upp mellan lill- och ringtån mellan #2 och #3. Sticka 3 varv slätstickning.

G) Sätt av maskor för ringtån: De 6 nya m mellan lill- och ringtån + de 6 sista m på #2 sätts på en säkerhetsnål, de första 5 m på #3 sätts på en säkerhetsnål. Under nästa varv läggs 5 nya m upp mellan ring- och långtån mellan #2 och #3. Sticka 3 varv slätstickning.

H) Sätt av maskor för långtån: De 5 nya m mellan ring- och långtån + de 5 sista m på #2 och den sista m på #1 sätts på en säkerhetsnål, de sista 5 m på #3 och den första 1 m på #4 sätts på en säkerhetsnål. 
    Sätt av maskor för pektån: De sista 6 m på #1 sätts på en säkerhetsnål, de första 6 m på #4 sätts på en säkerhetsnål. 

I) Stortå: Det återstår nu 9 m på #1 och 9 m på #4. Lägg upp 6 nya maskor mellan pektån och stortån. Det är nu sammanlagt 24 m. Fördela dessa på 3 strumpstickor och sticka stortån i slätstickning knappt 4 cm. Sticka 2 r tills hela varvet. Avsluta med 1 arv rm. Klipp av garnet och dra genom återstående maskor. 

J) Pektå: Plocka upp maskorna från de två säkerhetsnålar som håller maskorna för pektån. Plocka upp 6 nya m mellan pektån och stortån och lägg upp 5 nya m mellan långtån och pektån. Det är nu sammanlagt 23 m. Fördela dessa på 3 strumpstickor och sticka pektån i slätstickning knappt 4 cm. Sticka 2 rm tills hela varvet. Avsluta med 1 varv rm. Klipp av garnet och dra igenom återstående maskor. 

K) Långtå: Plocka upp maskorna från de två säkerhetsnålarna som håller maskorna för långtån. Plocka upp 5 nya m mellan långtån och pektån. Det är nu sammanlagt 22 m. Fördela dessa på 3 strumpstickor och sticka långtån i slätstickning knappt 3,5 cm. Sticka 2 rm tills hela varvet. Avsluta med 1 varv rm. Klipp av garnet och dra genom återstående maskor. 

L) Ringtå: Plocka upp maskorna från de två säkerhetsnålar som håller maskorna för ringtån. Plocka upp 5 nya m mellan ringtån och långtån. Det är nu sammanlagt 22 m. Fördela dessa på 3 strumpstickor och sticka ringtån i slätstickning knappt 3,5 cm. Sticka 2 rm tills hela varvet. Avsluta med 1 varv rm. Klipp av garnet och dra genom återstående maskor. 

M) Lilltå: Plocka upp maskorna från de två säkerhetsnålar som håller maskorna för lilltån. Plocka upp 6 nya m mellan lilltån och ringtån. Det är nu sammanlagt 17 m. Fördela dessa på 3 strumpstickor och sticka långtån i slätstickning knappt 2,5 cm. Sticka 2 rm tills hela varvet. Avsluta med 1 varv rm. Klipp av garnet och dra genom återstående maskor. 

N) Häl: Plocka upp 32 maskor ovanför hältråden och 32 maskor under hältråden. Fördela maskorna på strumpstickor och sticka hälen runt i slätstickning. Forma hälen genom att minska vartannat varv 1 öhpt i början av #1 och #3 och 2 rm tills i slutet av #2 och #4, till dess att 36 m återstår. 

O) När 36 m återstår görs minskningarna varje varv tills 16 m återstår. Klipp av garnet och dra igenom de återstående maskorna.

P) Sticka nagellack till tårna och sy fast med maskstygn. För att inte sy ihop tårna kan man stoppa in en liten kartongbit i tån när man syr fast nagellacket.

Nagellack
Stortå: Lägg upp 8 maskor, sticka slätstickning i 6 varv, minska 1 maska i varje sida 2 varv, maska av.
Lilltå: Lägg upp 5 maskor, sticka slätstickning i 5 varv, minska 1 maska i varje sida 1 varv, maska av.
Övriga tår: Lägg upp 6 maskor, sticka slätstickning i 6 varv, minska 1 maska i varje sida 1 varv, maska av.

Sticka vänster socka på samma sätt förutom hälen som stickas på #3 och #4. Det gör att det blir en höger- och en vänstersocka men att tårna kan stickas på samma sätt. 

Fäst alla trådar, tvätta plaggen och lägg dem plant att torka.

                                               (Mönster; Johanna Wallin; Sticka småvarmt, Prisma 2009)


söndag 7 juni 2015

Mönster till fingervantar med nagellack


Jag har fått en förfrågan om jag kunde dela med mig mönstret till fingervantarna med nagellack som jag stickade för några år sedan. Boken som mönstret finns i verkar vara slutsåld eller åtminstone väldigt svår att få tag på. Här kommer därför mönstret. Boken heter Sticka småvarmt och är skriven av Johanna Wallin (utgiven 2009).



FINGERVANTAR MED NAGELLACK

A) Lägg upp 64 maskor och fördela på 4 strumpstickor 2,5 mm. Sticka vartannat varv avigt och vartannat varv rätt i 7 varv, börja med ett avigt varv.

B) Sticka ribbstickning *3a, 1r* till dess att arbetet mäter 12 cm

C) Höger vante: Den lösa tumtråden stickas in på de första 12 maskorna på #1.
    Vänster vante: På vänster vante görs nu en förskjutning om 1 maska genom att flytta den sista maskan på varje sticka så att den hamnar först på föregående sticka. Varje sticka börjar nu med en avig maska. Det gör att ribbränderna blir spegelvända på vänstervanten. Den lösa tumtråden stickas in på de sista 12 maskorna på #4.

D) Höger vante: Gå tillbaka till början av #1 och fortsätt nu sticka ribbstickning över tummarkeringen och varvet ut.
    Vänster vante: Gå tillbaka till början av #4 och fortsätt sticka ribbstickning över tummarkeringen och varvet ut.
    Båda vantarna: Fortsätt sticka ribbstickning ca 5 cm.

E) Observera att när man stickar fingrarna kan den oliksidiga ribbstickningen inte fördelas jämnt över maskorna mellan fingrarna. Det viktigaste är att "ribborna" som kommer från handens fram- och baksida fortsätter upp över fingrarna. "Ribborna" mellan fingrarna kommer inte att stämma.
Maskor till lillfingret: Sticka 25 maskor, sätt de sista 7 maskorna på #2 på en säkerhetsnål. Sätt de 7 första maskorna på #3 på en säkerhetsnål. Lägg upp 6 nya maskor mellan det som nu är de sista maskorna på #2 och de första på #3. Sticka varvet ut. Sticka 4 varv med ribbstickning.

F) Maskor för ringfingret: Sätt de nyss upplagda 6 maskorna + de sista 7 maskorna på #2 på en säkerhetsnål. Sätt de 7 första maskorna på #3 på en säkerhetsnål.
Maskor till långfingret: Sätt de sista 2 maskorna på #2 samt de första 6 maskorna på #1 på en säkerhetsnål. Sätt de sista 2 maskorna på #3 och de 6 första maskorna på #4 på en säkerhetsnål.

G) Pekfinger: Sticka de återstående 10 maskorna på #1 i ribbstickning, lägg upp 4 nya maskor, sticka de återstående 10 maskorna på #4. Det är nu 24 maskor sammanlagt, fördela dessa på 3 stickor. Sticka ribbstickning ca 6,5 cm eller till önskad längd. Sticka *1 öhpt* hela varvet. Nu återstår 12 maskor. Sticka 1 varv slätstickning. Klipp av garnet och dra änden genom maskorna.

H) Långfinger: Plocka upp maskorna från de två säkerhetsnålar som håller maskorna för långfingret. Lägg upp 4 nya maskor mellan lång- och ringfingret samt plocka upp 4 maskor mot pekfingret. Det är nu 24 maskor sammanlagt, fördela dessa på 3 stickor. Sticka ribbstickning ca 7 cm, eller till önskad längd. Sticka *1 öhpt* hela varvet. Nu återstår 12 maskor. Sticka 1 varv slätstickning. Klipp av garnet och dra änden genom maskorna.

I) Ringfinger: Plocka upp maskorna från de två säkerthetsnålar som håller maskorna för ringfingret. Plocka upp 4 maskor mellan lång- och ringfingret. Det är nu 24 maskor sammanlagt, fördela dessa på 3 stickor. Sticka ribbstickning ca 6,5 cm eller till önskad längd. Sticka *1 öhpt* hela varvet. Nu återstår 12 maskor. Sticka 1 varv slätstickning. Klipp av garnet och dra änden genom maskorna.

J) Lillfinger: Plocka upp maskorna från de två säkerhetsnålar som håller maskorna för lillfingret. Plocka upp 6 maskor mot ringfingret. Det är nu 20 maskor sammanlagt, fördela dessa på 3 stickor. Sticka ribbstickning ca 6 cm eller till önskad längd. Sticka *1 öhpt* hela varvet. Nu återstår 10 maskor. Sticka 1 varv slätstickning. Klipp av garnet och dra änden genom maskorna.

K) Tumme: Plocka upp de 12 maskorna under tumtråden och 12 maskor ovan tumtråden och ta sedan bort den instickade tumtråden. Fördela maskorna på 3 eller 4 stickor. Plocka upp 3 maskor i innersidan av tummen och 1 maska i yttersidan av tummen så att ribbstickningen stämmer. Det är nu 28 maskor sammanlagt, fördela dessa på 3 stickor. Sticka ribbstickning ca 6 cm eller till önskad längd. Sticka *1 öhpt* hela varvet. Nu återstår 14 maskor. Sticka 1 varv slätstickning. Klipp av garnet och dra änden genom maskorna.

Sticka vänster vante på samma sätt förutom tummen som stickas på #4. Det gör att det bli en höger- och en vänstervante men att fingrarna kan stickas på samma sätt.

Nagellack:
Tumme: Lägg upp 8 maskor, sticka slätstickning i 6 varv, minska 1 maska i varje sida 2 varv, maska av.
Lillfinger: Lägg upp 5 maskor, sticka slätstickning i 5 varv, minska 1 maska i varje sida 1 varv, maska av.
Övriga fingrar: Lägg upp 6 maskor, sticka slätstickning i 6 varv, minska 1 maska i varje sida 1 varv, maska av.

Sy fast nagellacket på fingrarna. För att inte sy ihop fingrarna så kan man stoppa in en liten kartongbit medan man syr på nagellacket. 

Fäst alla trådar, tvätta vantarna och lägg dem plant att torka.

(Mönster; Johanna Wallin; Sticka småvarmt, Prisma 2009)